http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 60 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครสอบแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
1. ทหารกองหนุน (เหล่าทหารแพทย์)
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) (ปลดประจำการแล้ว) อายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

2. ทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) ที่ขอเลื่อนปลดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบกที่ขอเลื่อนปลดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อายุไม่เกิน 25 ปี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมแพทย์ทหารบก ชั้นล่าง แฟลต 10 เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view