http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา


กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2564

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. ตำแหน่ง คนครัว
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย ในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view