http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
📌📌📌สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 15 มกราคม พ.ศ. 2564

📌📌📌สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 15 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

💼ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร💼
👉👉1. ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (สวพ.4)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร

👉👉2. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.4)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุสาหกรรม
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการยาง

👉👉3. ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.4)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ

📑วิธีรับสมัครสอบ📑
สามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี เลขที่ 268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

🕤วันที่เปิดรับสมัคร🕦
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

🙏🙏🙏ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view