http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊ประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม)

🔊🔊ประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม)
🔊🔊ประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม)

📌📌คุณสมบัติ กลุ่มที่ 1
👉1. ผู้ที่มีผลการศึกษาและลักษณะทหารดีเยี่ยม ตามโควตาจังหวัดละ 1 นาย รวมจำนวน 77 จังหวัด
1.1 อายุ ระหว่าง 16 – 18 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2548
1.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป
1.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

📌📌คุณสมบัติ กลุ่มที่ 2
👉1. กลุ่มผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษ 38 จังหวัด โดยกำหนดโควตาไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรับนักเรียนเตรียมทหาร
1.1 อายุ ระหว่าง 16 – 18 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2548
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่ระบุเป็นพื้นที่พิเศษ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

💥💥วิธีการรับสมัคร
รับสมัครทาง internet ที่ http://www.crma.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564

⭐️⭐️สอบคัดเลือกรอบแรกวันที่ 30 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่สนามกองทัพภาคที่ 1 - 4

🙏🙏ขอขอบคุณรายละเอียดจาก http://precadet64s.crma.ac.th/anounce1.pdf

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view