http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
📌📌📌กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

📌📌📌กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

💼ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ💼
👉👉1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

👉👉2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

👉👉3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

👉👉4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

👉👉5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

📑การรับสมัครสอบ📑
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 🕞ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564🕔 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com/

🙏🙏🙏ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view