http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔
🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

💥💥คุณสมบัติ
▶️1. เป็นชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหาร กองประจําการ มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ (ในปี พ.ศ. 2564) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
▶️2. สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
▶️3. ต้องว่ายน้ําได้ ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

📌📌หลักสูตรเปิดรับสมัคร
👉1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)
เป็นหลักสูตรเปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก จํานวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ
จํานวน 6 เดือน เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจําการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า
จํานวน 1,985 นาย ดังนี้
1.1 บุคคลพลพลเรือน จํานวน 397 นาย
1.2 ทหารกองประจําการ จํานวน 1,588 นาย

👉2. นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี)
เป็น หลักสูตรพิเศษของกองทัพบก เปิดให้เข้ารับการศึกษาจํานวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราบ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการเหล่าทหารราบ จํานวน 700 นาย

🌟🌟กําหนดการ
1. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ที่ http//www.atc-rta.mi.th(กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกาถึง 25 มกราคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. ผู้สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ชําระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2564(เวลา 22.00 น.)

🎉🎉การสอบขั้นที่ 1
1. การทดสอบสมรรถภาพราางกาย (ดึงข้อ, ลุกนั่ง, ดันพื้น, วิ่ง, ว่ายน้ำ) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา ตามสถานที่ที่ผู้สอบเลือกไว้
2. ประกาศผลการสอบขั้นที่ 1 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางอินเทอร์เน็ต
http://atc.rta.mi.th

🎉🎉การสอบขั้นที่ 2
1. การสอบภาควิชาการ, สัมภาษณ์, ตรวจโรค, การตรวจประวัติอาชญากรรม,
การตรวจเอกสาร ระหว่างวันที่ ๒๐,๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสถานที่ที่ประกาศสอบคัดเลือกดังนี้
1.1 บุคคลพลเรือนสอบในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
1.2 ทหารกองประจําการสอบในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓

🎊🎊ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทางอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://atc-rta.thaijobjob.com/202012/rule0.php

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view