http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
📌📌📌กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 14 มกราคม 2564

📌📌📌กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 14 มกราคม 2564
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรีอนสามัญ

💼ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ💼
👉👉1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

👉👉2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) (ปริญญาโท)
เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ทางวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ หรือทางวิศวกรรมยานยนต์
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

👉👉3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) (ปริญญาตรี)
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางปิโตรเคมี ทางปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน ทางปิโตรเคมีและเคมีไฮโดรคาร์บอน ทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ทางเคมีประยุกต์ ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางเคมีเทคนิค หรือ ทางเทคโนโลยีเคมี
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

👉👉4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ) (ปริญญาตรี)
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือทางจุลชีววิทยา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

👉👉5. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

👉👉6. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

📑การรับสมัครสอบ📑
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 🕞ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 14 มกราคม 2564🕢 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/

🙏🙏🙏ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view