http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
📌📌📌สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม ถึง 12 มกราคม 2564

📌📌📌สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม ถึง 12 มกราคม 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

👉👉1. ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,800 - 17,380 และ 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 25 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอี,นที,เทียบได้ใบระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเนินผู้ที่สามารถปฏิบัติงานบอกพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และต่างจังหวัดได้

👉👉2. ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลขน หรือสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และต่างจังหวัดได้

📑สมัครทางเว็บไซต์📑 https://fda.thaijobjob.com/

🕢วันที่เปิดรับสมัคร🕞 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

🙏🙏🙏ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.job-108.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view