http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้








📌📌📌โรงเรียนการบิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2563

📌📌📌โรงเรียนการบิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2563
ประกาศจากทางโรงเรียนการบิน เรื่องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและบรรจุเป็นพนักงานราชการ 

📑รายละเอียดการรับสมัคร📑
👉👉ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

👉👉ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,280 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ

👉👉ตำแหน่ง ช่างทางสาย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,280 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

👉👉ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,280 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

👉👉ตำแหน่ง ช่างสี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,280 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม เครื่องเรื่อนและการตกแต่งภายในสำรวจ

👉👉ตำแหน่ง ช่างประปา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,280 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม เครื่องเรื่อนและการตกแต่งภายในสำรวจ

👉👉ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,430 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

👉👉ตำแหน่ง พนักงานขับรถทุ่นแรง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,430 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

📜การรับสมัคร 📜
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกกำลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน 🕞ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2563🕢

🙏🙏🙏ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.ratchakarnjobs.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view