http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
📌📌📌สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา

📌📌📌สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา

 

ธันวาคม 2563 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั...

อ่านต่อ
 
📌📌📌กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

📌📌📌กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

 

2563 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 83 อัตรา

🔊🔊กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 83 อัตรา

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื...

อ่านต่อ
 
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

 

ันวาคม 2563 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 74 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 74 อัตรา

 

น่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉👉1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

อ่านต่อ
 
🔊🔊‼️องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา

🔊🔊‼️องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา

 

งอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 υ...

อ่านต่อ
เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2564 จำนวน 636 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เร็วๆนี้!!!

เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2564 จำนวน 636 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เร็วๆนี้!!!

ถึงปี พ.ศ.2546 เท่านั้น) ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. ทุกสาข...

อ่านต่อ
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 32 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 32 อัตรา

ศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั...

อ่านต่อ
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา

วาคม 2563 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

🔊🔊กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

 

หน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ▶️▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการแ...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 41 อัตรา

🔊🔊สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 41 อัตรา

 

ัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 19 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 19 อัตรา

 

การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อ...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

🔊🔊สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 

่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อั...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 139 อัตรา

🔊🔊สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 139 อัตรา

 

บเป็นลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 139 อัตรา 📌📌ส...

อ่านต่อ

🔊🔊กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

สอบ ▶️▶️1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา

 

ที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวนตำแหน่ง...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

🔊🔊กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 

ดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน อัตรา...

อ่านต่อ
 
🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 20 อัตรา

🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 20 อัตรา

 

ติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน กำหนดให้ผู้ที่ได...

อ่านต่อ
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2563 จำนวน 96 อัตรา

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2563 จำนวน 96 อัตรา

 

และจำนวนที่รับ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำน...

อ่านต่อ
 
🔊🔊หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 52 อัตรา

🔊🔊หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 52 อัตรา

 

ิของผู้สมัคร - เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด -...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

🔊🔊กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

 

ับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 13,800...

อ่านต่อ
 
🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

 

5;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบ...

อ่านต่อ
🔉🔉กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

🔉🔉กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ได้รับป...

อ่านต่อ
 

🔉🔉กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

 

มัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือ...

อ่านต่อ
🔉🔉กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

🔉🔉กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

 

5039;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติง...

อ่านต่อ
 
🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา

🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา

 

;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒ...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

🔊🔊สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

 

รับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัต...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 62 อัตรา

🔊🔊กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 62 อัตรา

 

รับสมัครสอบ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 62 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ...

อ่านต่อ
🔊🔊มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

🔊🔊มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

 

แหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงิน...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 

ิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ...

อ่านต่อ
🔊🔊โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 15 อัตรา

🔊🔊โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 15 อัตรา

 

สมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 - 2564 เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 - 2564 เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

 

าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 8 ตุลาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

🔊🔊กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

น่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 51 อัตรา

🔊🔊กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 51 อัตรา

 

า 2. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

🔊🔊กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

 

ครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

 

รับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 💥&...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา

🔊🔊กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา

 

อบ ▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 15,...

อ่านต่อ
 
🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

 

;️ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 28 กันยายน 2563 คาดจํานวนที่เปิดร...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9,188 อัตรา

🔊🔊กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9,188 อัตรา

 

มเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา

🔊🔊กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา

 

รสอบ ▶️1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อัตราเงินเ...

อ่านต่อ
🔊🔊กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวมงานกว่า 1,000,000 อัตรา

🔊🔊กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวมงานกว่า 1,000,000 อัตรา

 

สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 - 28 กันยายน 25...

อ่านต่อ
 
🔉🔉กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

🔉🔉กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

 

บสมัครสอบ 👉👉1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเ...

อ่านต่อ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 71 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 71 อัตรา

ันยายน - 6 ตุลาคม 2563 ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรั...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 300 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 300 อัตรา

ยน 2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นล...

อ่านต่อ
🔉🔉กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

🔉🔉กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

;️▶️1. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,...

อ่านต่อ
 
การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา

ันที่ 16 - 27 กันยายน 2563 ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบ...

อ่านต่อ
 
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 22 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 22 อัตรา

ตุลาคม 2563 ประกาศที่ ฝทม. 4/2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนัก...

อ่านต่อ

🔊🔊กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเพื่อจ้างเหมาบริการ 848 อัตรา

 

บสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 

ี่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17500 - 192...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view