http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

 

ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นล...

อ่านต่อ
 
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

 

กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ...

อ่านต่อ
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา

 

กาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

 

ประกาศสำนักงานคดียาเสพติด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร(เนติฯ)ตำแห...

อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 

4 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา...

อ่านต่อ
 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

 

ม 2564ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ...

อ่านต่อ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 15 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 15 อัตรา

 

่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2564ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องการรับสมัครงาน...

อ่านต่อ
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

่วันที่ 11 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา

 

ินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13- 24 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 

19 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2564ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเป็...

อ่านต่อ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทั่วไป 23 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทั่วไป 23 อัตรา

 

ทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ...

อ่านต่อ
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา

 

2564ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา...

อ่านต่อ
สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

 

12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรั...

อ่านต่อ
 
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา

เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช...

อ่านต่อ
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

 

0 มิถุนายน 2564ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

อ่านต่อ
 
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 52 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 52 อัตรา

 

4ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรม...

อ่านต่อ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

 

่วันที่ 19 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ...

อ่านต่อ
 
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชก...

อ่านต่อ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

- 20 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเล...

อ่านต่อ
 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

 

26 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2564ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัค...

อ่านต่อ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

ันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัคร...

อ่านต่อ
 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

 

2 - 31 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่...

อ่านต่อ
สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

 

- 10 พฤษภาคม 2564ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

น็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข...

อ่านต่อ
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

 

พฤษภาคม 2564ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็...

อ่านต่อ
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 184 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 184 อัตรา

 

้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2564ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื...

อ่านต่อ
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

คม - 27 เมษายน 2564ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...

อ่านต่อ
 
กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

4ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา...

อ่านต่อ
กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

4ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา...

อ่านต่อ
 
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 63 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 63 อัตรา

 

เมษายน 2564ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อส...

อ่านต่อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

ฤษภาคม 2564ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

 

- 23 เมษายน 2564ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือก...

อ่านต่อ
กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 48 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 48 อัตรา

 

กาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

 

ันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื...

อ่านต่อ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 48 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 48 อัตรา

 

ษายน 2564ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร...

อ่านต่อ
 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 45 อัตรา

 

ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่...

อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ย.ป เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

สำนักงาน ป.ย.ป เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

 

าศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง...

อ่านต่อ
 
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา

 

2564ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

อ่านต่อ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจ 300 อัตรา (ชาย/หญิง) ประจำปี 2564

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจ 300 อัตรา (ชาย/หญิง) ประจำปี 2564

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564ประกาศสำนักงานพิสู...

อ่านต่อ
 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา

 

564ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบ...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 

ต่วันที่ 22 มีนาคม - 23 เมษายน 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับส...

อ่านต่อ
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

ันที่ 1 - 29 เมษายน 2564ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับส...

อ่านต่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 83 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 83 อัตรา

 

วันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2564ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

 

- 30 เมษายน 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั...

อ่านต่อ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา

 

คม 2564ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน...

อ่านต่อ
 
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 165 อัตรา(ชาย/หญิง)

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 165 อัตรา(ชาย/หญิง)

 

ษายน 2564ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง การสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นพนัก...

อ่านต่อ
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

 

ม - 20 เมษายน 2564ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

อ่านต่อ
 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 157 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 157 อัตรา

 

นที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2564ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่...

อ่านต่อ
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

 

- 12 เมษายน 2564ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ...

อ่านต่อ
 
สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

 

น 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view