iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 200 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440233 Mon, 14 Jan 2019 18:13:45 +0700 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440176 Thu, 10 Jan 2019 09:25:25 +0700 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารเหล่าตำรวจ ประจำปี 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440163 Wed, 09 Jan 2019 12:08:13 +0700 กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ( ชาย,หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการจำนวน 10 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440159 Wed, 09 Jan 2019 09:44:04 +0700 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ( อัตราพลอาสาสมัคร ) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440146 Tue, 08 Jan 2019 17:57:08 +0700 มณฑลทหารบกที่ 45 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประเภทพลอาสาสมัคร จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440145 Tue, 08 Jan 2019 16:28:25 +0700 กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440134 Tue, 08 Jan 2019 10:24:08 +0700 กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440130 Mon, 07 Jan 2019 14:08:04 +0700 กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 -11 มกราคม 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440088 Sat, 05 Jan 2019 12:10:31 +0700 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440070 Fri, 04 Jan 2019 09:29:48 +0700 สมัครสอบทหารอากาศ 2562 กองทัพอากาศเปิดสอบ 417 อัตรา ด่วน!!! http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440059 Thu, 03 Jan 2019 10:52:15 +0700 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440051 Wed, 02 Jan 2019 11:16:44 +0700 นายสิบแผนที่ 2562 เปิดรับสมัคร http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440047 Wed, 02 Jan 2019 10:12:02 +0700 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 33 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440046 Wed, 02 Jan 2019 09:50:33 +0700 กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 93 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440044 Wed, 02 Jan 2019 09:32:09 +0700 กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=440043 Wed, 02 Jan 2019 09:22:54 +0700 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439950 Tue, 25 Dec 2018 10:41:32 +0700 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439949 Tue, 25 Dec 2018 10:40:10 +0700 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439948 Tue, 25 Dec 2018 10:38:22 +0700 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439947 Tue, 25 Dec 2018 10:32:50 +0700 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือเทียบเท่า ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตร จำนวน 6 สาขา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439935 Mon, 24 Dec 2018 16:21:49 +0700 เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439930 Mon, 24 Dec 2018 14:25:44 +0700 กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439929 Mon, 24 Dec 2018 14:17:12 +0700 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439925 Mon, 24 Dec 2018 11:33:12 +0700 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเปิดสมัครสอบเป็นพนักงาน 20 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439924 Mon, 24 Dec 2018 11:31:14 +0700 กองพลทหารราบที่ 9 เปิดสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439923 Mon, 24 Dec 2018 11:29:18 +0700 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439922 Mon, 24 Dec 2018 11:26:12 +0700 กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 60 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439921 Mon, 24 Dec 2018 11:22:33 +0700 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439920 Mon, 24 Dec 2018 11:16:40 +0700 ศูนย์การทหารม้าเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439919 Mon, 24 Dec 2018 11:09:07 +0700 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 112 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439918 Mon, 24 Dec 2018 11:05:08 +0700 สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 29 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439917 Mon, 24 Dec 2018 11:02:55 +0700 เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439916 Mon, 24 Dec 2018 11:00:39 +0700 กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 165 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439915 Mon, 24 Dec 2018 10:56:00 +0700 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 76 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439914 Mon, 24 Dec 2018 10:53:40 +0700 กองทัพบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439913 Mon, 24 Dec 2018 10:45:12 +0700 สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 87 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439912 Mon, 24 Dec 2018 10:33:19 +0700 เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=439390 Tue, 20 Nov 2018 16:08:57 +0700 เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2561 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=438400 Fri, 14 Sep 2018 12:49:33 +0700 สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=438298 Sat, 08 Sep 2018 13:21:43 +0700 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 70 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=438297 Sat, 08 Sep 2018 13:17:08 +0700 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 50 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=438296 Sat, 08 Sep 2018 13:16:36 +0700 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=438295 Sat, 08 Sep 2018 12:27:24 +0700 กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=438294 Sat, 08 Sep 2018 12:27:00 +0700 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=438293 Sat, 08 Sep 2018 12:23:45 +0700 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=437843 Wed, 08 Aug 2018 14:47:33 +0700 กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 25 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=437824 Tue, 07 Aug 2018 16:03:23 +0700 การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 80 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=437815 Tue, 07 Aug 2018 10:31:20 +0700 กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=437814 Tue, 07 Aug 2018 10:25:26 +0700 เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=437763 Wed, 01 Aug 2018 14:44:31 +0700