iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ 🔊🔊เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2563 / สมัครจ่าทหารเรือ / สอบจ่าทหารเรือ http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=444008 Sun, 13 Oct 2019 18:01:36 +0700 🔊🔊กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=444005 Sun, 13 Oct 2019 11:34:09 +0700 🔊🔊กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=444004 Sun, 13 Oct 2019 11:23:57 +0700 🔊🔊หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 97 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=444002 Sat, 12 Oct 2019 15:53:07 +0700 🔊🔊กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443990 Fri, 11 Oct 2019 15:19:29 +0700 🔊🔊บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 200 อัตรา ประจำปี 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443956 Thu, 10 Oct 2019 11:58:03 +0700 🔊🔊สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443955 Thu, 10 Oct 2019 10:16:06 +0700 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443947 Wed, 09 Oct 2019 10:51:14 +0700 🔊🔊สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443913 Mon, 07 Oct 2019 10:04:27 +0700 🔊🔊สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443911 Sun, 06 Oct 2019 17:31:00 +0700 🔊🔊สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 18 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443908 Sun, 06 Oct 2019 11:48:44 +0700 🔊🔊องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443865 Wed, 02 Oct 2019 10:32:44 +0700 🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443848 Tue, 01 Oct 2019 14:57:29 +0700 🔊🔊กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443813 Sun, 29 Sep 2019 16:22:47 +0700 🔊🔊กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443719 Sat, 21 Sep 2019 16:59:14 +0700 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 56 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443677 Thu, 19 Sep 2019 14:20:19 +0700 🔉🔉กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครชายไทย ใจกล้า ร่างกายแข็งแรง อายุระหว่าง 18 - 25 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443667 Wed, 18 Sep 2019 16:46:27 +0700 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 760 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443648 Wed, 18 Sep 2019 10:37:42 +0700 กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 26 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443631 Tue, 17 Sep 2019 10:12:24 +0700 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443588 Thu, 12 Sep 2019 18:29:08 +0700 กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443582 Thu, 12 Sep 2019 15:05:15 +0700 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เตรียมเปิดรับอีก 100 อัตรา !! http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443572 Thu, 12 Sep 2019 10:34:20 +0700 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443571 Thu, 12 Sep 2019 09:55:06 +0700 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 9 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443522 Mon, 09 Sep 2019 09:42:06 +0700 กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443518 Sun, 08 Sep 2019 11:49:49 +0700 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 95 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443513 Sat, 07 Sep 2019 17:52:20 +0700 กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443497 Fri, 06 Sep 2019 10:38:54 +0700 สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443474 Thu, 05 Sep 2019 10:28:56 +0700 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443457 Wed, 04 Sep 2019 15:25:23 +0700 บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 14 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443455 Wed, 04 Sep 2019 14:32:10 +0700 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443453 Tue, 03 Sep 2019 18:15:24 +0700 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443448 Tue, 03 Sep 2019 16:42:34 +0700 🔊🔊กรมทหารพรานที่ 41 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย ตั้งแต่ 30 ส.ค. - 10 ก.ย. 62 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443420 Sun, 01 Sep 2019 15:01:08 +0700 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443385 Thu, 29 Aug 2019 10:41:29 +0700 กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 50 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443361 Tue, 27 Aug 2019 16:39:52 +0700 กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 26 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443356 Tue, 27 Aug 2019 10:27:15 +0700 กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 72 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443354 Tue, 27 Aug 2019 09:30:30 +0700 สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 23 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443299 Fri, 23 Aug 2019 10:21:30 +0700 กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 103 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443268 Thu, 22 Aug 2019 09:02:34 +0700 เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2562 แล้ว!!! ชาย/หญิง 145 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443254 Wed, 21 Aug 2019 10:12:18 +0700 กรมทหารพรานที่ 45 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 50 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443183 Fri, 16 Aug 2019 15:07:16 +0700 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสมัครสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443134 Wed, 14 Aug 2019 09:40:19 +0700 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443096 Tue, 13 Aug 2019 09:59:04 +0700 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443089 Sun, 11 Aug 2019 14:50:34 +0700 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443088 Sun, 11 Aug 2019 11:12:15 +0700 🔊🔊องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 184 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=443083 Sat, 10 Aug 2019 16:08:45 +0700 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=442945 Fri, 02 Aug 2019 09:34:25 +0700 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=442912 Tue, 30 Jul 2019 14:54:11 +0700 🔊🔊กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 104 อัตรา http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=442897 Sat, 27 Jul 2019 12:24:40 +0700 เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2562 http://www.iqcentre.org/index.php?mo=14&newsid=442892 Fri, 26 Jul 2019 14:05:40 +0700