http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต. 2565 เตรียมเปิดรับสมัครสอบ แล้ว!!

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต. 2565 เตรียมเปิดรับสมัครสอบ แล้ว!!

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2565 เตรียมเปิดรับสมัครสอบ แล้ว!!!
ท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ประจำปี 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) รายงานผลการประชุม กสถ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเรียกบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จากรายงานการประชุม มีหลายตำแหน่งที่มีการเรียกบรรจุจนหมดบัญชี และตำแหน่งที่ยังว่าง ที่ยังไม่มีการเปิดสอบ โดยมีตำแหน่งที่เรียดหมดบัญชีแล้ว ซึ่งจะต้องรอมติที่ประชุมดำเนินการเปิดสอบ มีดังนี้
1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
5. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
6. นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
7. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
8. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
9. เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
10. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
11. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
12. สถาปนิกปฏิบัติการ
13. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผล
14. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาจิตวิทยาและแนะแนว
15. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคหกรรม
16. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาบรรณารักษ์
17. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชานาฏศิลป์
18. กลุ่มวิชาดนตรีไทยดนตรีสากล
19. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาประถมศึกษา
20. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาจีน
21. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
22. ครูผู้ดูแลเด็ก

และยังมีตำแหน่งที่ว่าง ที่ยังไม่มีการเปิดสอบในรอบที่ผ่านมา และตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หากรวมตำแหน่งที่ยังว่าง แบ่งได้ดังนี้
1. ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 111 อัตรา
2. ประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 988 อัตรา
3. ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ตำแหน่ง 709 อัตรา
รวมทังสิ้น 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจอยากสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2565 ได้เตรียมความพร้อมและรอมติที่ประชุม กสถ. ที่จะประชุมอีกในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ว่าจะกำหนดการสอบออกมาอย่างไร รอติดตามข่าวการเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2565 ต่อไป...


เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 แล้ว!!! จำนวน 4,603 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต
(1) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(2) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(4) กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว


กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(5) กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก


(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(7) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(8) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.dlaapplicant2564.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
วิธีสมัครสอบท้องถิ่น
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ท้องถิ่น 2564

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ภาค ก

ภาค ข

ภาค ค
วิชาที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น กฏหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก. สำหรับสอบทุกตำแหน่ง รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น


ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view