http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1)  เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง     
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง ทางเคมี ทางเคมีปฏิบัติการ ทางการเกษตร

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
3. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
- ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิชัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ.1) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view