http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา รับสมัครทางE-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง12 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ตำแหน่งที่เเปิดรับสมัคร
1. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จำนวน 5 อัตรา
คุณวุฒิ
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
ปวส. ทุกสาขาวิชา

2. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จำนวน 10 อัตรา
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

อัตราเงินเดือน
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
3 ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view