http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 119 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
จำนวน 95 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบต้องเป็น ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
- กรณีที่ผู้สมัครสอบยืนสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
- กรณีที่ผู้สมัครสอบยืนสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
- กรณีที่ผู้สมัครสอบยืนสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
- กรณีที่ผู้สมัครสอบยืนสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view