http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. นักวิชาการศึกษาพิเศษ


จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษ

2. นักรังสีการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

4. นักกิจกรรมบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง     
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

5.ทันตแพทย์ 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,020 - 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

6. พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 53 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  13 - 17  มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view