http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.5)
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.5)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 (สวพ.5) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ
ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view