http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครพลเรือนเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครพลเรือนเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครพลเรือนเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 120 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565
ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
จำนวน 120 อัตรา
สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
2. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. เพศชาย อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
4. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ําหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ
6. เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษ หรือคดีที่กระทําผิดโดยประมาท
7. ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
8. ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
9. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
10. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก


การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 16.00 น.  (ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ระบบจะเปิดให้ชำระเงินค่าสมัครในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และปิดการชำระเงินค่าสมัครในวันวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. โดยสมัครได้ที่ http://www.marinesnavy.com/


ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view