http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2565
ประกาศสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เดรับสมัคร


1. พนักงานพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 - 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)เพศชาย/หญิง
2)อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – 45 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
3)สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4)สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคการพิมพ์ ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
5)มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6)มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
7)สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8)สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

2. พนักงานสูทกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 - 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)เพศชาย/หญิง
2)อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – 45 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
3)สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมศาสตร์ และ สาขาการโรงแรม หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
4)ประสบการณ์ด้านประกอบอาหาร
5)สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6)สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

3. พนักงานบริการ (ชาย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 - 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)เพศชาย
2)อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – 45 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
3)สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3, สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
4)สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า
5)มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
6)สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7)สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

4.พนักงานบริการ (หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 - 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)เพศหญิง
2)อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – 45 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
3)สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3, สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
4)สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า

5)มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
6)สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7)สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดังนี้
1. เว็บไซต์ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://odl.mod.go.th/home.aspx หัวข้อประชาสัมพันธ์ /การสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ ของ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม https://opsd.mod.go.th/Home.aspx หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
3. เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th/Default.aspx หัวข้อ ประกาศรับสมัครงานภาคราชการ
4. ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองกลาง สํานักงานสนับสนุน สํานักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารสํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ชั้น 4) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2910 1558 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พันตรีหญิง ศุภราภัทร ดวงทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 5454 8914 และร้อยเอกหญิง ภรภัทร ไวว่อง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 4563 9954


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view