http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 33 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2565
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเภสัชกรรม

ตำแหน่งที่รับสมัคร


1. เภสัชกร 5 (0320) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1
กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

2. เภสัชกร 5 (0954) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2
กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

3. เภสัชกร 5 (1964) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

4. เภสัชกร 5 (0655) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

5. เภสัชกร 5 (1624) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

6. เภสัชกร 5 (1450) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

7. เภสัชกร 5 (0897) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐาน GMP
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

8. เภสัชกร 5 (0917)(1096) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

9. เภสัชกร 5 (0701) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

10. เภสัชกร 5 (1380) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์
กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

11. เภสัชกร 5 (0357) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

12. เภสัชกร 5 (1916) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2
กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

13. เภสัชกร 5 (0038) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1
กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

14. เภสัชกร 5 (0814)(0827) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2
กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

15. นักการตลาด 5 (1771) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย

16. นักการตลาด 5 (0089)(0559)(2101)จำนวน 3 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย

17. นักการตลาด 5 (1583) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน
กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย

18. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1112) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกส ารองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

19. เภสัชกร 5 (1507) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองงานประกันคุณภาพ
ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ

20. เภสัชกร 5 (1950) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1
กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

21. เภสัชกร 5 (1958)(2462) จ านวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2
กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

22. เภสัชกร 5 (2443) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ
กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

23. เภสัชกร 5 (2441) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

24. เภสัชกร 5 (1363) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกประกันคุณภาพชีววัตถุ
กองประกันคุณภาพชีววัตถุ การประกันคุณภาพชีววัตถ

25. เภสัชกร 5 (2490)(2502) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน
กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ

26. เภสัชกร 5 (2486) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกบรรจุ 2
กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ

27 เภสัชกร 5 (1011) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์ยา
กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์


 อัตราเงินเดือน
- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร


1 อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2 เพศ ไม่จำกัดเพศ
3 วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruitgpo.hr@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view