http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 4 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS ตั้งแต่บัดนี้ 13 มิถุนายน 2565

ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการ และ ตำแหน่งนักวิจัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1 ตำแหน่งนักวิชาการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและภารกิจของสถาบัน จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานพัฒนาบุคลากร งานจัดฝึกอบรม และ/หรืองานสัมมนา
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

(เปิดรับสมัครวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 - 13 มิถุนายน 2565 )

2 ตำแหน่งนักวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 31,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับบริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งและภารกิจของสถาบัน จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีต้องได้รับเกียรตินิยม
2. มีความรู้ และความสามารถในการทำงานวิชาการ และ/หรืองานวิจัย
3. มีความสามารถในการเป็นผู้แทนองค์กรในการติดต่อประสานงานและร่วมประชุมในระดับผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความสามารถในการควบคุม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

(เปิดรับสมัครวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 9 มิถุนายน 2565 )

การรรับสมัคร


ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ไปที่ สำนักผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ kuson@itd.or.th ภายในวันและเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 216 1894-7 ต่อ 131 ในวันและเวลาทำการของสถาบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view