http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 4 อัตรา รับสมัครไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2565
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร.


1 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุครั้งนี้ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และจัดส่งใบสมัครมายังกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการประเมินพนักงานกองทุนผู้สูงอายุในตำแหน่ง.........) ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2354 6100 ต่อ 400

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ .com


Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view