http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเป็นพนักงานเงินรายได้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเป็นพนักงานเงินรายได้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเป็นพนักงานเงินรายได้ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤษภาคม 2565
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานการเงินและบัญชี (ประจำงานการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การเงิน และการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

2. พนักงานธุรการ (ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทาง การเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงานการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

5. พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์ ประจำงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,480 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำงานรังสีวิทยา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,590 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร


1. สมัครด้วยตัวเอง
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69
2. สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยเข้าไปที่ https://www.hospital.tu.ac.th/


www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view