http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2. นักวิชาหารสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ด้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

3. นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการเทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน


4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
5. นักวิชาหารสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป(ปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาฟิสิกส์


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view