http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565

ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานบริการ แผนกธุรการ กรมสารบรรณทหารเรือ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3) เพศชาย/สัญชาติไทย

2. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์) แผนกเรียงพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3) เพศชาย/หญิง/สัญชาติไทย

3. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์) แผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
จำนวน4 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3) เพศชาย/สัญชาติไทย

การรับสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสารบรรณทหารเรือ http://www.admin.navy.mi.th
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกําลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยให้ผู้สมัครนําเอกสาร รับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19(COVID-19) อย่างน้อย 3 เข็ม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในกรณี ผู้สมัครได้รับวัคซีนฯ 2 เข็ม ต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันรับวัคซีนจนถึงวันรับสมัครไม่เกิน 3 เดือน
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0 2475 5459 และ 0 2466 1915 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view