http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จำนวน 37 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

3. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

*** ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ดังนี้
1) ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงจะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view