http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2565

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง 

. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, Power Point)
4) สามารถไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที 11 - 20 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ปไซต์ https://oae.thaijobjob.com 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view