http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 35 อัตรา รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถึง วันที่ 8 เมษายน 2565

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 8 เมษายน 2565)

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 8 เมษายน 2565) 

3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 8 เมษายน 2565)

4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 8 เมษายน 2565)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view