http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 11 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่งวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

2. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่วันที่ 8 - 15 มีนาคม 2565 ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  

- ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view