http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ประกาศกรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเล์กสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒปริญญยาตรีทุกสาขาวิชา

2. นักพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒปริญญยาตรีทุกสาขาวิชา

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3) มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

4. พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

5. พี่เลี้ยง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งนี้ จัดส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่ง เอกชนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 28กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น และจัดส่งใบสมัครตามสถานที่ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view