http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
งินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษานั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) สาขาวิชารัฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4) สาขาวิชาการจัดการ
5) สาขาวิชาการบัญชี
6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษานั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย

ขอขอคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com


Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view