http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา สาขาวิชาการ วัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติ ประยุกต์ หรือสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สังกัดสำนักงานอธิการบดี/วิทยาลัยช่างศิลป)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จ การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

5 ตำแหน่งนิติกร (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com   

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view