http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 18 อัตรา

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 18 อัตรา

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 -14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ตำแหน่ง นายช่าง CCTV
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
3) คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(1) เพศชาย อายุ 18 - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.
(4) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของ กรมรักษาดินแดน
(5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย
(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ในอีกข้างเมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) (6) จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามเอกสาร หมายเลข 2

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 9.00 น. - 16.30 น.) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view