http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2565

*** ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน   จำนวน 10 อัตรา
       - อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
       - อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
       ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        1. ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา และ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th ภายในวันปิดรับสมัคร
       2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.  

การรับสมัคร
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.nso.go.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view