http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากร 20 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากร 20 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากรจ้างเหมา จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 มีนาคม 2564

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมสร้างงานด้านนิติบัญญัติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรืประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและสวัสดิการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางช่าไฟฟ้า หรือช้างวิทยุ หรือช่างภาพ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาคอมพิมเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

8. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น 1 สำนักงานบริหารกลาง กลุ่มงานบริหารบุคคล ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view