http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 75 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 75 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 75 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
จำนวน 20 อัตรา
ค่าตอบแทน 9400 (ค่าครองชีพชั่วคราว 2000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม
จำนวน 20 อัตรา
ค่าตอบแทน 11500 (ค่าครองชีพชั่วคราว 1785 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม
จำนวน 20 อัตรา
ค่าตอบแทน 15000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 15 อัตรา
ค่าตอบแทน 15000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view