http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 180 อัตรา

ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 180 อัตรา

ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 180 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2564

ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทัพบกมีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้าเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 180 อัตรา

ประเภทของผู้สมัคร
1.โควตาทั่วไป (เหล่าทหารม้า) เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น

2. โควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) เป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ไม่จำกัดเหล่า) ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดการปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 ไม่จำกัดอายุ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- โควตาทั่วไป สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- โควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารรับรองผู้บังคับบัญชา ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view