http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

คุณวุฒิ
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 14 อัตรา
1.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 7 อัตรา
1.1 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 ( 1 พ.ค. 63) จำนวน 7 อัตรา

2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 30 อัตรา
2.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 15 อัตรา
2.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 15 อัตรา

3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 10 อัตรา
3.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 5 อัตรา
3.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 ( 1 พ.ค. 63) จำนวน 5 อัตรา

4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา
4.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 10 อัตรา
4.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 10 อัตรา

5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 26 อัตรา
5.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 13 อัตรา
5.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 13 อัตรา

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://engr.thaijobjob.com/

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view