http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกร (สวพ.5)
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.5)
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.5)
เงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

4. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.5)
เงินเดือน 10,430 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view