http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 แล้ว!!! ภาค ก รอบทั่วไป

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 แล้ว!!! ภาค ก รอบทั่วไป

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 รอบทั่วไป แล้ว!!! สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบ
รับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

กำหนดการสอบ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564” หัวข้อย่อย สมัครสอบ

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view