http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 71 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 71 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 71 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
3. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา
4. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา
5. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
7. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
8. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา
9. วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
10. สถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
13. พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
14. พนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
15. พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
16. พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
17. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
18. พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
19. พนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
20. พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
22. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
23. นิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา
24. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
25. พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
26. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา
27. พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.mrta.co.th/ หัวข้อ "สมัครงานออนไลน์" หรือเว็บไซต์ https://mrta.thaijobjob.com/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/

Tags : งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view