http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ

จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม 2562

        ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

1.ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs สังกัดศูนย์สินเชื่อธูรกิจลูกค้า SMEs จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัดกระบี่

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆเพื่อเป็นการรองรับในตำแหน่งว่าง ดังนี้

1.ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินภาค1-18

2.ตำแหน่งลูกจ้างในโครงการ

3.ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ ธนาคาออมสินสำนักงานใหญ่

4.ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

(ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)

5.ตำแหน่งลูกจ้าง(คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินภาค1-18

6.ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และะลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

7.ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ( Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

      ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ ทั้งนี้

คะแนนสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุดโดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือ

ให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้รับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

     ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้งเมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

Tags : งานราชการ , รัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view