http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง 42 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2562

กรมการแพทย์  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 25 ตำแหน่ง 42 อัตรา  สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2562

กรมการแพทย์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จำนวน 25 ตำแหน่ง 42 อัตรา

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2562
1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลราชวิถี 2 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
สถาบันโรคทรวงอก 1 ตำแหน่ง
6. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 ตำแหน่ง
7. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเลิดสิน 1 ตำแหน่ง
8. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 ตำแหน่ง
9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลราชวิถี 9 ตำแหน่ง
10. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสงฆ์ 1 ตำแหน่ง
11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2 ตำแหน่ง
12. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพเด็ก 
แห่งชาติมหาราชินี 3 ตำแหน่ง
13. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันเวชศาสตร์ 
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
(ปฏิบัติงานที่ศูนย์วัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ) 1 ตำแหน่ง
14. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 ตำแหน่ง
15. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลราชวิถี 2 ตำแหน่ง
16. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงฆ์ 
2 ตำแหน่ง
17. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง
18. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลมหาวิชราลงกรณธัญบุรี 1 ตำแหน่ง
19. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 1 ตำแหน่ง
20. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 1 ตำแหน่ง
21.ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลราชวิถี 1 ตำแหน่ง
22. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลราชวิถี 1 ตำแหน่ง
23. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลราชวิถี 1 ตำแหน่ง
24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง
25. ตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลราชวิถี 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=12112

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view