http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย+หญิง) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

กรมพลาธิการทหารบก  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย+หญิง)  จำนวน 16 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

กรมพลาธิการทหารบก 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ  (ชาย+หญิง) 

จำนวน  16  อัตรา 

ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน -  3  พฤษภาคม  2562

คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาช่างยนต์

1.  ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์  9  อัตรา  (เพศชาย)

2.  ตำแหน่งช่างยานยนต์  1  อัตรา  (เพศชาย)

คุณวุฒิ  มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  หรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.  ตำแหน่งเสมียน  3  อัตรา  (เพศชาย)

2.  ตำแหน่งเสมียน  1  อัตรา  (เพศหญิง)

3.  ตำแหน่งพลขับรถ  2  อัตรา  (เพศชาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=12110

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view