http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

📣📣📣สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562📣📣📣

📒📕📗คุณวุฒิโรงเรียนการไปรษณีย์ ม.6 หรือ กศน.สายสามัญ ม.6 [ ไม่รับ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ ] 
เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

👩‍🦰🧒คุณสมบัติโรงเรียนการไปรษณีย์ สัญชาติไทย สถานภาพโสด 
อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี [ นับถึงวันปิดรับสมัคร ]

ผู้ชายต้องไม่มีภาระทางทหาร คือ ปลดจากทหารเกณฑ์แล้ว 
เกณฑ์ทหารแล้ว จบ รด.ปี 3 หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร

รายละเอียดการสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์ สมัครประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค.62 สมัครทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th เลือกเมนู ข่าว > สมัครงาน–ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์

เอกสารในการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ PDF 
1.ไฟล์ภาพถ่ายสี [ ชุดนักเรียน/นักศึกษา ] หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน [ หน้า/หลัง ] ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.สำเนาเอกสารทางทหาร [ เฉพาะผู้ชาย ]

***ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด*** พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในกระดาษ A4 ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 🧐🥰

***รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง*** 
ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ สอบข้อเขียน [ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ] 
📒1.คณิตศาสตร์ 
📒2.ภาษาไทย 
📒3.ภาษาอังกฤษ 
📒4.คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
📒5.การทดสอบทัศนคติ

สอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมคะแนนทุกวิชาแล้ว ผู้ใดได้คะแนนมากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผังที่นั่งสอบ ประกาศทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th 
วันเวลา สถานที่สอบ ปีที่แล้ว 
สอบวันอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 08.00 – 17.00 น. 
***รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง***

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Nine100.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view