http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศักยภาพสูง จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ศักยภาพสูง   จำนวน  3 ตำแหน่ง  15  อัตรา   ตั้งแต่วันที่  1-5  เมษายน  2562

📣📣สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 
พนักงานราชการศักยภาพสูง จำนวน3 ตำแหน่ง15 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562
1.ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิเคราะห์ 
สารสนเทศ
➡️อัตราว่างจำวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 76,440 บาท/เดือน
➡️สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
➡️ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกิน 
วันที่ 30 กันยายน 2562
➡️เวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์

📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โทหรือสูงกว่าและมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

2.ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ
➡️อัตราว่าง 2 อัตรา
➡️อัตราค่าตอบแทน 76,440 บาท/เดือน
➡️สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการพ.ศ. 2547
➡️ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกิน 
วันที่ 30 กันยายน 2562 
➡️เวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ
➡️คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โทหรือสูงกว่า และมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

3. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
➡️อัตราว่าง 10 อัตรา
➡️อัตราค่าตอบแทน 68,350 บาท/เดือน
➡️สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
➡️ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกิน 
วันที่ 30 กันยายน 2562 
➡️เวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ

📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โทหรือสูงกว่า 📣📣

Tags : งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view