http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศักยภาพสูง จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ศักยภาพสูง   จำนวน  3 ตำแหน่ง  15  อัตรา   ตั้งแต่วันที่  1-5  เมษายน  2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ศักยภาพสูง 

จำนวน  3 ตำแหน่ง  15  อัตรา 

ตั้งแต่วันที่  1-5  เมษายน  2562

 

1.  ชื่อตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิเคราะห์สารสนเทศ

1.1  อัตราว่าง  1  อัตรา

1.2  อัตราค่าตอบแทน  76,440  บาท/เดือน

1.3  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547

1.4  ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกิน  วันที่  30  กันยายน  2562

1.5  เวลาปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  3  วัน/สัปดาห์

1.6  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  และมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

2.  ชื่อตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1  อัตราว่าง  2  อัตรา

2.2  อัตราค่าตอบแทน  76,440  บาท/เดือน

2.3  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547

2.4  ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกิน  วันที่  30  กันยายน  2562

2.5  เวลาปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ

2.6คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  และมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

3.  ชื่อตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1  อัตราว่าง  10  อัตรา

3.2  อัตราค่าตอบแทน  68,350  บาท/เดือน

3.3  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547

3.4  ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดไม่เกิน  วันที่  30  กันยายน  2562

3.5  เวลาปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ

3.6  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 

 

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view