http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  รับสมัครพนักงานจ้าง  8  ตำแหน่ง  9  อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

จำนวน  8  ตำแหน่ง  39  อัตรา

ตั้งแต่วันที่  22-30  เมษายน  2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1  พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

สังกัดกองช่าง

-   ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป  1 อัตรา

-   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  1  อัตรา

สังกัดกองแผนและงบประมาณ

-  ตำแหน่งผู้ช่วยนโยบายวิเคราะห์และแผน  1  อัตรา

สังกัดกองผังเมือง

-    ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  1  อัตรา

2.  พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ

สังกัดกองช่าง

-    ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักขนาดเบา  3  อัตรา

-     ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักขนาดหนัก  1  อัตรา

สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักขนาดเบา  3  อัตรา

3.  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

สังกัดกองช่าง

-  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  16  อัตรา

สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  11  อัตรา

สังกัดสำนักการคลัง

-   ตำแหน่งคนงานทั่วไป  1  อัตรา

 รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nont-pro.go.th/public/news_upload/backend/files_221_1.pdf

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view