http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครสอบแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
1. นายทหหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537-2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537-1 เม.ย. 2544) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
2. นายทหหารประทวนชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537 - 2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 - 1 เม.ย. 2544) ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
- ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
- หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ขอขอบข้อมูลจาก www. http://xn--12c4cbf7aots1ayx.com/

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view